Tree House

292/39 Bà Hạt, Q.10

A'dor Café

118 đường 3 tháng 2, Q.10

Papa’s Dreamer

292/39 bà hạt, Q.10

LABB Thanh Lý Ký Gửi

493/25 Cách Mạng Tháng 8, Q.10