Để giảm rác thải nhựa tại Việt Nam, việc lan tỏa lối sống Zero Waste - Không Rác Thải Nhựa là một điều hết sức cần thiết. Làm cách nào để sản phẩm, dịch vụ zero-waste đến gần hơn với những ai có nhu cầu?

Nằm trên nền tảng web, Zero Waste Wonderland là cổng thông tin hoàn thiện đầu tiên về xu hướng sống zero-waste. Mục tiêu của Zero Waste Wonderland là làm cầu nối để đẩy mạnh và lan rộng các hoạt động zero-waste tại Việt Nam.