Laiday Refill Station

47/1 Quốc Hương, Q.2

Phin&Bean

39 Xuân Thủy, Q.2

Haven Book Cafe

206 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2

PJ's Coffee

147 Nguyễn Cơ Thạch, Q.2

Union Jack's Fish & Chips

10 Nguyễn Bá Lân, Q.2

La Mia Cafe

5 nguyễn cừ, Q.2

Okkio Caffe

110 Xuân Thủy, Q.2

Green Around the Corner

32 Trần Ngọc Diện, Q.2

Đậu Đỏ Vegan House

Estella Place 88 Song Hành , Q.2

Légumes the organic juice

40 Nguyễn Cừ, Q.2

Nattime

40 Nguyễn Cừ, Q.2

Việt Nam Tái Chế

MM MEGA MARKET An Phú, Q.2